Irakasle Lan Poltsa Deialdia-Convocatoria Bolsa de trabajo Profesorado LANBIDE EKIMENAK Gernika Lumo

Gaurko BAO-n 

Langileak hautatzeko deialdiaren oinarriak, aldi baterako kontratatzeko lan-poltsa eratzearren. Lanpostua: Zientzia Aplikatuen Moduluko irakaslea, Onairrizko Lanbide Heziketa programaren baitakoa.

Langileak hautatzeko deialdiaren oinarriak, aldi baterako kontratatzeko lan-poltsa eratzearren. Lanpostua: Komunikazio eta Gizartea Moduluko irakaslea, Oinarrizko Lanbide Heziketa programaren baitakoa.

 

 

En el BOB de hoy

Bases de la convocatoria para la selección de personal para la creación de una bolsa de trabajo para contratación temporal. Puesto de trabajo: Profesor/a del Módulo de Ciencias Aplicadas del programa Formación Profesional Básica.

Bases de la convocatoria para la selección de personal para la creación de una bolsa de trabajo para contratación temporal. Puesto de trabajo: Profesor del Módulo de Comunicación y Sociedad del programa Formación Profesional Básica.

INFORMAZIOA / INFORMACIÓN: 

 

 ESKAERA ORRIA / HOJA DE SOLICITUD: