FORMAZIOA ENPRESENTZAT-FORMACIÓN EMPRESAS: FAKTURA ELEKTRONIKOA

FACTURA ELECTRÓNICA. COMO EMITIR-ASPECTOS LEGALES

FAKTURA ELEKTRONIKOA. NOLA EGIN ZEURE FAKTURA-ALDERDI LEGALAK

 

DATA / FECHA: AZAROAK-18-NOVIEMBRE

ORDUTEGIA / HORARIO: 14:00-16:00

LEKUA-LUGAR: GERNIKA. KZ GUNEA

CONTENIDOS

 • Introducción: Firma electrónica, tipos de firma electrónica y proceso de firma electrónica reconocida.

 • Facturación electrónica: legislación y requisitos formales

 • Facturación electrónica a las Administraciones Públicas.

 • Facturación electrónica a las Empresas Privadas

 • EF4ktur: Aplicación de facturación electrónica para autónomos y microempresas.

 • Ziurra: comunicación certificada con validez jurídica.

 • Sinadura: aplicación de firma digital

 • Metaposta para la custodia de facturas.

EDUKIAK:

 • Sarrera: sinadura elektronikoa, sinadura elektroniko motak eta sinadura elektroniko aitortua lortzeko prozesua.

 • Fakturazio elektronikoa: legeria eta baldintza formalak

 • Administrazio Publikoei faktura elektronikoak egitea.

 • Enpresa Pribatuei faktura elektronikoak egitea

 • EF4ktur: fakturazio elektronikoa autonomo eta mikro-enpresentzat.

 • Ziurra: balio juridikoa duen jakinarazpen zertifikatua.

 • Sinadura: sinadura digitalak egiteko aplikazioa

Metaposta, fakturak gordetzeko