ARRENDAMIENTO BAR ARTEA GAUTEGIZ ARTEAGA

Bizkaiko Aldizkari Ofizialak adierazten duen bezala, Gautegiz-Arteagako Udalbatzak 2015eko azaroaren 23an egindako ohiko bilkuran Artea Tabernaren alokairua lehiaketaren bidez esleitzeko baldintza juridiko eta ekonomiko-administratiboak jasotzen dituen agiria onartu du.

    

Tal como se refleja en el Boletón Oficial de Bizkaia, El Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga, en sesión ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2015, aprobó el Pliego de Condiciones administrativas particulares que rigen la contratación por concurso del arrendamiento del bar Artea.

Leer más ...