Taldeka Digitala

Ikasleek, langabeek eta enplegua hobetzea bilatzen duten pertsonek eman dezakete izena deialdi horretan, eta aukera bikaina da ekintzailetzaren bidez mundu digitalera jauzi egiteko. Programa presentziala eta doakoa izango da. Parte-hartzaileek metodologia, ikuspegi eta aholkurik onenak jasoko dituzte mundu digitalean enpresa bat egokiro sortzeko. Xedea da helmugara iristen laguntzea, euren proiektua identifikatzeko eta arlo digitalari lotutako negozio-ideia gauzatzeko behar dituzten tresnak eskainiz.

 

 

Taldeka Digitala programan parte hartu nahi duten pertsonek inguru digitalarekin zerikusia duen negozio-ideia bat eta ekintzaile izateko gogoa izan behar dute. Ez da beharrezkoa teknologiarekin loturiko prestakuntza zehatza izatea. Hobe bada ere, ez da beharrezkoa era berean negozio-ideia zehatz bat izatea. Baliagarriak dira neurri berean ekintzaile izateko interesa izatea eta enpresa-ideia digital baten sustatzaile izateko ilusioa.

Programa honek zortzi eta hamar aste inguruko iraupena du. Prestakuntza presentziala izango da, lau ordukoa, astelehenetik ostegunera (seguru asko goizez), Demaren instalazioetan. Gehienez 500 euroko beka emango da pertsona bakoitzeko, joan-etorri, dieta eta antzekoen gastuetarako (hilean 250 euro, I. fasean). Programa amaitutakoan ideia edo proiektu bakoitza Demoday (aurkezpen-egun) batean aldeztuko da ekintzailetza digitaleko agenteen aurrean (inbertsio-funtsa, enpresak, sustatzaileak, adituak). Beste Taldeka batzuetan bezala, laguntza ekonomikoa emateko ohiko baldintzak ematen dira.      

Programa horretan parte hartu nahi duten pertsonek informazio gehiago eskuratu dezakete Enplegurako eta Ekintzailetzarako DEMA Foru Agentzian  (http://www.dema.eus/taldeka-digitala), telefonoz, 944 189 055 zenbakira deituz, edo aurrez aurre, Barakaldoko Fanderia kaleko 2. zenbakian.  

 

[CAS] Esta convocatoria a la que tiene acceso estudiantes , desempleados y personas en búsqueda de mejora de empleo, permite dar el salto al mundo digital mediante el emprendimiento. Con este programa presencial y de caracter gratuito, las personas participantes recibirán las mejores metodologías, enfoques y recomendaciones para emprender adecuadamente en el mundo digital, con el objetivo de ayudarles a alcanzar su meta, dotarles de las herramientas que les permitan identificar su proyecto y poner en marcha su idea de negocio vinculada al mundo de lo Digital.

Las personas que quieran participar en Taldeka Digitala deben tener una idea de negocio relacionada al entorno digital y querer emprender. No es necesario tener una formación concreta relacionada con la tecnología. Aunque deseable, tampoco es necesario tener una idea precisa de negocio. Igualmente válido es que la persona tenga la inquietud por emprender y la ilusión por ser promotor de una idea empresarial digital.

Este programa tiene una duración estimada entre ocho y diez semanas. Con formación presencial de cuatro horas, de lunes a jueves, (probablemente horario de mañana) en las instalaciones de Dema y cuenta con una beca máxima de 500€ por persona para gastos generados por desplazamiento, dietas y similares, (250€/mes en la Fase I). Al finalizar el programa cada idea o proyecto será defendida en un Demoday, día de presentación, ante agentes del emprendimiento digital (fondo de inversión, empresas, promotores, expertos). Como en otros Taldeka se dan las condiciones habituales de concesión de ayuda económica.      

Las personas interesadas en formar parte de este programa pueden ampliar información en la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento DEMA (http://www.dema.eus/taldeka-digitala), por teléfono 944 189 055 o presencialmente en C/Fanderia, 2 de Barakaldo.