Murueta Lizitazioa-Licitación

Gaurko BAO-n  Muruetako Zerbitzu eta Komunitate Ekipamendu Eraikinaren taberna zerbitzua ustiatzea.

BOB de hoy Explotación del servicio de taberna del Edificio de Servicios y Equipamiento Comunitario de Murueta.